Jak Aplikować na Uczelnię Niemiecką?

Decyzja aby studiować w Niemczech jest bardzo dobrą, ponieważ czas spędzony za granicą może przynieść wiele pozytywnych przeżyć i wspomnień. Ale przede wszystkim jest konieczne, aby uzyskać miejsce na ulubionym uniwersytecie w Niemczech. Miejsca na niemieckich uczelniach są bardzo rzadkie i nie ma znaczenia, czy aplikuje się na całe studia czy tylko na jeden semestr, konkurencja jest duża. Dlatego ważne jest, aby uzyskać wszystkie informacje bardzo wcześnie i dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

Studia w NiemczechJeśli chcesz zrobić cały licencjat lub studia magisterskie w Niemczech musisz aplikować w ten sam sposób, jak niemieccy studenci, ale na większości uniwersytetów miejsca dla studentów z zagranicy są bardzo rzadkie. W Niemczech nie ma centralnego biura dla aplikacji studentów, w związku z tym konieczne jest składanie podań bezpośrednio na uczelni w której chcesz studiować. To może być trochę trudne, gdyż istnieje wiele różnych procedur składania wniosków w zależności od uczelni i programów studiów. Trzeba więc sprostać różnym warunkom przyjęcia, w różnych terminach i przedstawiać różne dokumenty.

Dlatego też priorytetem jest, aby sprawdzić stronę internetową uczelni lub zadzwonić do odpowiedniego doradcy oraz uzyskać najważniejsze informacje. Jakie wymagania muszą być spełnione, które kierunki są dostępne dla studentów zagranicznych i jakie dokumenty powinny zostać dostarczone. W tym tekście może zostać podany ogólny zarys procesu aplikacji, ale każda uczelnia czy nawet kierunek mogą się od siebie znacznie różnić.

Najpierw należy pomiędzy programami ze specjalnymi wymogami dotyczącymi przyjęcia, a tymi bez specjalnych wymagań. Programy bez wymogów wstępnych można rozpocząć bez wykazywania się średnią ocen czy spełnieniem innych warunków. Nadal niezbędnym jest złożenie wniosku o przyjęcie na uczelnię i wypełnienie wszelkich formalności. Inne programy mają określone limity przyjęć. W większości przypadków o przyjęciu decydują oceny. W zależności od przyjętej średniej (numerous clausus: NC) ktoś jest przyjmowany lub nie. NC mogą się różnić w każdym roku, w zależności od liczby studentów kandydujących na dany kierunek. W pewnych przypadkach istnieje możliwość podniesienia swojej średniej, jeśli nie jest odpowiednio wysoka aby zostać przyjętym. Staże, dodatkowe kursy, praca społeczna lub służba wojskowa mogą podnieść NC. W zależności od tego, jak długo trwała praca i jaki zakres obejmowała może podnieść średnią ocen o kilka punktów wyżej. Jeśli ktoś nie jest pewien, jakie czynności mogą podnieść NC, może zapytać na uczelni.

Mając realną szansę na zdobycie miejsca na wybranym kierunku, można rozpocząć przygotowanie wniosku. W każdym przypadku musi on zawierać pełen formularz z uczelni i oryginalne świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura lub podobny stopień). Zagraniczni studenci, muszą także udokumentować znajomość języka, prawo pobytu itp. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych uczelni. Aplikacja często zaczyna się od wypełnienia formularza online.

Wyjątek stanowią kierunki limitowane w całych Niemczech, takie jak medycyna, stomatologia, farmacja i weterynaria. Dla tych kierunków wniosek należy przesłać do biura centralnego, więcej informacji znajduje się na www.hochschulstart.de .Dla wszystkich innych kierunków aplikacja ma być wysłana do  biura zagranicznego uczelni lub poprzez uni-assist. Uni-assist pomaga studentom zagranicznym w składaniu podań w Niemczech, ale pobiera za swoje usługi opłaty.

Jeżeli ktoś chce skorzystać z programu wymiany studenckiej na okres jednego semestru aplikacja musi zostać złożona w uczelni macierzystej, która także udziela wszystkich informacji i prowadzi spotkania informacyjne.

Aplikacje zaleca się wysyłać jak najwcześniej. Terminy składania aplikacji kończą się około pół roku przed rozpoczęciem semestru, a przekroczenie terminu powoduje odrzucenie aplikacji. Dobrze jest przesłać ją odpowiednio wcześniej, tak aby mieć czas na dosłanie ewentualnie brakujących dokumentów.

Wszyscy, którzy z wyprzedzeniem uzyskują wszelkie informacje czas nie powinien być problemem i mogą oczekiwać swojego wyjazdu za granicę.

Mawista.com - Health Insurance for Foreign Students in Germany

Read also

Studia Medyczne w Niemczech Studia medyczne w Niemczech to wiele barier i wyzwań, ale także niesamowita szansą na przyszłość. Zawód lekarza to praca, która zawiera dużo odpowiedzialności, w których trzeba postępować odpowiedzialnie. Dlatego istnieją specjalne ograniczenia w przyjęciach i specjalne reguły podczas studiów. ...
Dlaczego Studia w Niemczech Niemieckie uniwersytety mają bardzo dobrą sieć powiązań z uniwersytetami na całym świecie. Co roku tysiące studentów ma możliwość wyjazdu za granicę i spędzenia trochę czasu w innym kraju, studiując i mieszkając. Tak samo powinno to wyglądać dla studentów z zagranicy. Z tego powodu niemieckie uniwer...
Jak Studiować w Niemczech Programy i proces studiów uniwersyteckich mogą różnić się w poszczególnych krajach. Dlatego też przedstawiamy krótki opis kierunków, egzaminów i struktur czasowych. Po otrzymaniu wyczekiwanego miejsca na uniwersytecie w Niemczech nadchodzi moment organizacji chaosu związanego z nowymi strukturami...
Wskazówki Zarządzania Czasem dla Studiów w Niemczech Planowanie semestru lub dyplomu za granicą wymaga sporo pracy. Jest wiele pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi i najróżniejsze sprawy, które należy rozważyć. Począwszy od wniosku na uczelnię,ubezpieczenie zdrowotne i mieszkanie. Aby poradzić sobie ze wszystkim dobrze jest mieć szczegółowy plan ...
Studia Inżynierskie w Niemczech Inżynieria jest bardzo ciekawy program studiów a absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Główne kierunki w tym zakresie to budowy silnika, elektryka, informatyka, inżynieria przemysłowa, budownictwo i architektura.. Tak różne, jak kierunki są obszary, w których absolwenci mogą znaleźć później prac...
Zdobycie MBA w Niemczech Master of Business Administration (MBA) to jeden z najpopularniejszych programów magisterskich, wykładanych i uznawanych na całym świecie. Dlatego też MBA jest oddzielnym dyplomem. Jest ceniony za za silne powiązanie   ze sobą doświadczeń praktycznych i wiedzy teoretycznej. Zdobycie dyplomu MBA w...