Jak Studiować w Niemczech

Programy i proces studiów uniwersyteckich mogą różnić się w poszczególnych krajach. Dlatego też przedstawiamy krótki opis kierunków, egzaminów i struktur czasowych.

Studia w NiemczechPo otrzymaniu wyczekiwanego miejsca na uniwersytecie w Niemczech nadchodzi moment organizacji chaosu związanego z nowymi strukturami oraz z krajem. W Niemczech wiele spraw uniwersyteckich załatwia się za pomocą internetu, ze względu na fakt, iż studenci pochodzą z całego kraju i nie mogą przebywać na uczelni przez cały czas, szczególnie w czasie przerw międzysemestralnych.

W większości przypadków dane dostępowe są przekazywane z formularzem przyjęcia. Przykładem jest tutaj internetowa platforma e-learningowa zwana ILIAS. Poprzez ten serwis każdy ma dostęp do plików wykładów oraz innych zawartości. Podobną platformę internetową posiada biblioteka. Dzięki dostępowi online każdy może sprawdzić czy poszukiwana książka jest w danej chwili dostępna czy przedłużyć termin wypożyczenia książek.

Zaznajomienie się z takimi stronami czy stroną internetową uczelni jest niezbędne do wyszukania wszelkich potrzebnych informacji.

Co więcej, ważne jest zaznajomienie się z programami poszczególnych kierunków i wykładami. Jest to istotne nie tylko dla odpowiedniego wyboru programu studiów, lecz także do dopasowania rozkładu swoich zajęć.
Każdy program studiów ma swoje własne warunki przyjęcia oraz własny program nauczania. Dzięki nim można łatwo poradzić sobie z różnymi kursami.

Warunki studiowania opisują zawarte w kierunku tematy i wykłady i jaką mają poszczególną wagę. Mówi także które wykłady są obligatoryjne. Program nauczania pokazuje jaki przedmiot musi zostać zaliczony w którym semestrze. Do opracowania własnego rozkładu zajęć przydatna może być pomoc starszych studentów lub pomoc doradcy studenta.
W Niemczech jeden rok studiów jest podzielony na dwa semestry.

Jest semestr letni oraz zimowy. Każdy semestr trwa pół roku i składa się z dwóch części: okresu wykładowego i okresu bezwykładowego. W okresie wykładowym wszystkie zajęcia odbywają się na uczelni. W okresie bezwykładowym, kończącym się egzaminami, istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich, pracy czy po prostu zafundowania sobie wakacji.

Zajęcia na uczelni odbywają się w różny sposób. Normalne wykłady stanowią główna część studiów większości kierunków. Profesor omawia ważne treści przed studentami. Inaczej jest na seminarium, gdzie występuje wymiana zdań pomiędzy profesorem a studentami oraz na ćwiczeniach, gdzie studenci mogą zastosować swoją wiedzę teoretyczną w praktycznych projektach.

Zajęcia mogą by łączone w moduły. Dla przykładu jeden moduł może zawierać normalne wykłady oraz odpowiednie ćwiczenia. Kończy się prezentacją, pracą domową lub egzaminem. Za każdy zaliczony moduł studenci otrzymują Punkty Kredytowe lub Punkty ECTS. Punkty te ułatwiają porównywanie różnych programów studiów z programami w innych krajach. Oprócz punktów studenci otrzymują oceny z egzaminów. Oceny generują średnią na koniec semestru i programu studiów, podczas gdy Punkty Kredytowe pokazują czy student zaliczył czy nie swoje studia.

Na uczelniach niemieckich jest wiele osób, z którymi można się kontaktowa w przypadku problemów lub pytań. Uczelnia zapewnia studentom doradców, którzy są w stanie odpowiedzieć na pytania związane ze studiami ogólnie czy indywidualnej ścieżki studiowania.

Dodatkowo można znaleźć doradców ds życia uniwersyteckiego oraz dla studentów zagranicznych są osoby w biurze zagranicznym, którzy są w stanie udzieli pomocy w różnych językach oraz posiadają odpowiednią wiedzę o możliwych problemach studentów zagranicznych. Jeśli masz problem dotyczący egzaminów lub treści wykładów z całą pewnością pomocni będą profesorowie oraz ich współpracownicy.

Studenci także zapewniają doradców. Przykładem jest kolegium studentów. To grupa studentów z jednego kierunku. Każdy kierunek ma swoje własne kolegium. Kolegium studentów odpowiada na wszystkie pytania dotyczące studiów oraz życia studenckiego. Ponieważ jest w nim wielu starszych kolegów możesz zadawać wiele pytań dotyczących procesu i konkretnego cyklu studiów czy wykładów. Każdy może zostać członkiem kolegium studentów jeśli jest zainteresowany polityką uczelni.

Mawista.com - Health Insurance for Foreign Students in Germany

Read also

Studia Medyczne w Niemczech Studia medyczne w Niemczech to wiele barier i wyzwań, ale także niesamowita szansą na przyszłość. Zawód lekarza to praca, która zawiera dużo odpowiedzialności, w których trzeba postępować odpowiedzialnie. Dlatego istnieją specjalne ograniczenia w przyjęciach i specjalne reguły podczas studiów. ...
Dlaczego Studia w Niemczech Niemieckie uniwersytety mają bardzo dobrą sieć powiązań z uniwersytetami na całym świecie. Co roku tysiące studentów ma możliwość wyjazdu za granicę i spędzenia trochę czasu w innym kraju, studiując i mieszkając. Tak samo powinno to wyglądać dla studentów z zagranicy. Z tego powodu niemieckie uniwer...
Jak Aplikować na Uczelnię Niemiecką? Decyzja aby studiować w Niemczech jest bardzo dobrą, ponieważ czas spędzony za granicą może przynieść wiele pozytywnych przeżyć i wspomnień. Ale przede wszystkim jest konieczne, aby uzyskać miejsce na ulubionym uniwersytecie w Niemczech. Miejsca na niemieckich uczelniach są bardzo rzadkie i nie ma z...
Wskazówki Zarządzania Czasem dla Studiów w Niemczech Planowanie semestru lub dyplomu za granicą wymaga sporo pracy. Jest wiele pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi i najróżniejsze sprawy, które należy rozważyć. Począwszy od wniosku na uczelnię,ubezpieczenie zdrowotne i mieszkanie. Aby poradzić sobie ze wszystkim dobrze jest mieć szczegółowy plan ...
Studia Inżynierskie w Niemczech Inżynieria jest bardzo ciekawy program studiów a absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Główne kierunki w tym zakresie to budowy silnika, elektryka, informatyka, inżynieria przemysłowa, budownictwo i architektura.. Tak różne, jak kierunki są obszary, w których absolwenci mogą znaleźć później prac...
Zdobycie MBA w Niemczech Master of Business Administration (MBA) to jeden z najpopularniejszych programów magisterskich, wykładanych i uznawanych na całym świecie. Dlatego też MBA jest oddzielnym dyplomem. Jest ceniony za za silne powiązanie   ze sobą doświadczeń praktycznych i wiedzy teoretycznej. Zdobycie dyplomu MBA w...