Niemiecki System Edukacyjny

Niemiecki system edukacyjny przechodzi ciągłe zmiany i reformy. W ostatnich latach głównym zadaniem była reorganizacja Gimnazjum, Edukacja dziewięcioletnia została zamieniona ośmioletnią, zakończoną maturą. Dodatkowo, w wyniku reformy bolońskiej został zmieniony system akademicki. Tytuły obecnie otrzymywane to licencjat i magister..

Studia w NiemczechStudiowanie w Niemczech wymaga zdanej matury lub odpowiednich kwalifikacji technicznych. Studenci zagraniczni muszą okazywać się odpowiednim stopniem edukacji. Dotychczas niemożliwym było zbudowanie centralnej organizacji dla aplikacji i przydzielania miejsc uniwersyteckich. Ze względu na ten fakt, aplikacje nadal muszą być wysyłane bezpośrednio do uniwersytetów i politechnik. .

Wymagania co do przyjęć są także regulowane przez uczelnie. Dlatego też mogą być one różne dla takich samych kierunków na różnych uczelniach. W Niemczech istnieją trzy typy uczelni. Szkoły artystyczne, filmowe i muzyczne oferują praktyczną naukę w tych kierunkach. Politechniki zajmują się nauką i sprawami społecznymi. Są także ukierunkowane na doświadczenia praktyczne w edukacji. Trzecia kategoria to uniwersytety. Oferują one szeroki wachlarz kierunków. Doświadczenia praktyczne stanowią ważną część programów, jednak uniwersytety są szczególnie znane z solidnej edukacji teoretycznej.

Inny podział może zostać dokonany za uczelnie prywatne i państwowe. Uczelnie państwowe są finansowe przez rząd i nie pobierają opłat lub tylko niewielkie czesne. Uczelnie prywatne są finansowane przez opłaty wnoszone przez studentów i mogą by bardzo kosztowne. W Niemczech jest o wiele więcej uczelni państwowych niż prywatnych. Prawo niemieckie stanowi, że edukacja powinna być dostępna dla każdego i każdy powinien by w stanie pozwolić sobie na odpowiednie wykształcenie. W związku z tym w wielu przypadkach czesne zostało zniesione,a w innych jest ono symboliczne. Co więcej, istnieją liczne możliwości pomocy ze strony państwa, np. stypendia Bafög.

Studia w Niemczech pod pewnymi względami są bardziej teoretyczne niż w innych krajach i zawierają wiele wykładów profesorskich. W wykładach uczestniczą wszyscy studenci z roku i jest tylko kilka ćwiczeń, gdzie wykorzystuje się wiedzę teoretyczną w praktyce. Pod koniec każdego semestru studenci są oceniani po egzaminach końcowych oraz za prace własne i projekty praktyczne. W zależności od kierunku proporcje tych zajęć mogą się różnic. Edukacja praktyczna jest oferowana także poprzez programy praktyk, które dla niektórych kierunków są obowiązkowe. Przez kilka tygodni lub nawet miesięcy studenci pracują w prawdziwych przedsiębiorstwach wykorzystując w realnych sytuacjach wiedzę teoretyczną, zdobywając w ten sposób doświadczenie. Jest to także okazją na zdobycie pracy po zakończeniu studiów. Dyplomy uczelni są akceptowane i uznawane na całym świecie. Edukacja zdobyta na uczelniach niemieckich jest powszechnie uważana za dobrą. Pierwszy stopień naukowy może zostać zdobyty w  sześc do ośmiu semestrów i nosi nazwę licencjatu.

Potem można kontynuować studia magisterskie przez następne dwa – cztery semestry. Oba dyplomy wymagają zdania egzaminów i napisania pracy dyplomowej. Dla kierunków takich jak medycyna, stomatologia, prawo, farmaceutyka oprócz dyplomu uczelni należy zdobyć także tzw. Staatsexamen. Po uzyskaniu tytuły magistra studenci mogą rozpocząć studia doktoranckie.   Edukacja akademicka w Niemczech powinna dać solidną wiedzę podstawową i teoretyczne zaplecze, jak również wiele wiedzy szczegółowej i zastosowań praktycznych. Po ukończeniu studiów absolwenci powinni móc z powodzeniem pracować na każdym stanowisku.

Mawista.com - Health Insurance for Foreign Students in Germany

Read also

Studia Medyczne w Niemczech Studia medyczne w Niemczech to wiele barier i wyzwań, ale także niesamowita szansą na przyszłość. Zawód lekarza to praca, która zawiera dużo odpowiedzialności, w których trzeba postępować odpowiedzialnie. Dlatego istnieją specjalne ograniczenia w przyjęciach i specjalne reguły podczas studiów. ...
Dlaczego Studia w Niemczech Niemieckie uniwersytety mają bardzo dobrą sieć powiązań z uniwersytetami na całym świecie. Co roku tysiące studentów ma możliwość wyjazdu za granicę i spędzenia trochę czasu w innym kraju, studiując i mieszkając. Tak samo powinno to wyglądać dla studentów z zagranicy. Z tego powodu niemieckie uniwer...
Jak Studiować w Niemczech Programy i proces studiów uniwersyteckich mogą różnić się w poszczególnych krajach. Dlatego też przedstawiamy krótki opis kierunków, egzaminów i struktur czasowych. Po otrzymaniu wyczekiwanego miejsca na uniwersytecie w Niemczech nadchodzi moment organizacji chaosu związanego z nowymi strukturami...
Jak Aplikować na Uczelnię Niemiecką? Decyzja aby studiować w Niemczech jest bardzo dobrą, ponieważ czas spędzony za granicą może przynieść wiele pozytywnych przeżyć i wspomnień. Ale przede wszystkim jest konieczne, aby uzyskać miejsce na ulubionym uniwersytecie w Niemczech. Miejsca na niemieckich uczelniach są bardzo rzadkie i nie ma z...
Wskazówki Zarządzania Czasem dla Studiów w Niemczech Planowanie semestru lub dyplomu za granicą wymaga sporo pracy. Jest wiele pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi i najróżniejsze sprawy, które należy rozważyć. Począwszy od wniosku na uczelnię,ubezpieczenie zdrowotne i mieszkanie. Aby poradzić sobie ze wszystkim dobrze jest mieć szczegółowy plan ...
Studia Inżynierskie w Niemczech Inżynieria jest bardzo ciekawy program studiów a absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Główne kierunki w tym zakresie to budowy silnika, elektryka, informatyka, inżynieria przemysłowa, budownictwo i architektura.. Tak różne, jak kierunki są obszary, w których absolwenci mogą znaleźć później prac...