Niemiecki System Ocen

Studenci zagraniczni, którzy pragną studiować w Niemczech muszą zapoznać się z systemem oceniania z dwóch względów. Po pierwsze, należy przekonwertować własne świadectwo ukończenia szkoły na oceny systemu niemieckiego dla celów aplikacji na uczelnię niemiecką. Po drugie, należy rozumieć uzyskiwane oceny podczas studiów i do zdania egzaminów..

Studia w NiemczechW Niemczech istnieją dwa różne systemy ocen. Pierwszy to oceny od jeden do sześciu. Jedynka oznacza bardzo dobry, sześc – niedostateczny. Ocena cztery lub gorzej oznacza nie zaliczenie egzaminu. Jest to najczęściej stosowany system w Niemczech. Jest stosowany w szkołach od klasy pierwszej do dziesiątej, a także w koledżach i na uniwersytetach. Dodatkowo oceny te mogą być zdywersyfikowane poprzez dodawanie części dziesiętnych.

Pełne znaczenie ocen to:

1.0          Bardzo dobry

2.0          Dobry

3.0          Dostateczny

4.0          Adekwatny

5.0          Mierny

6.0          Niedostateczny

W ostatnich klasach gimnazjum, tzn. klasy 11-13 w starym systemie i klasy 10-12 po reformie G8, jest stosowany inny system ocen. System ten stosuje punkty od 0 do 15 i jest używany ze względu na egzamin maturalny, gdzie punkty pokazują ocenę końcową. Ponieważ łatwiej jest obliczać ocenę końcową system jest wprowadzony wcześniej. System ten jest także podstawą do obliczenia średniej przy przyjęciu na studia. Punkty jednak mogą być wyrażane za pomocą ocen systemu pierwszego.

15           Celujący

14

13           Bardzo dobry

12

11           Dobry

10

09

08           Dostateczny

07

06

05           Adekwatny

04

03

02           Mierny

01

00           Bardzo Słaby

Dla obliczenia średniej do matury sumowane są punkty z egzaminów ostatnich lat oraz punkty z egzaminów końcowych. Punkty z egzaminów końcowych mają większą wagę niż pozostałe. W wyniku prezentowana jest ocena średnia.

Aby móc ubiegać się o przyjęcie na uczelnię niemieccy studenci muszą mieć odpowiednią ilość punktów. Studenci zagraniczni muszą dokonać przekonwertowania własnych ocen. Niezbędne dokumenty znajdą się na stronach internetowych uczelni niemieckiej.

Egzaminy na uczelniach niemieckich są oceniane w pierwszej skali (jeden-sześć). Ale dzięki reformie bolońskiej i przejściu na system licencjacko – magisterski, jest też trzecia opcja. Za każdy zaliczony wykład czy ćwiczenia studenci otrzymują tzw. punkty ECTS (European Credit Transfer System). Punkty te sumują się pod koniec studiów i razem z oceną pracy dyplomowej oraz średnią ocen dają wynik końcowy studiów..

Może to brzmieć na początku odrobinę skomplikowanie ale gdy już samemu stanie się częścią tego systemu i zaczyna otrzymywać pierwsze oceny, wszystko staje się proste.

Mawista.com - Health Insurance for Foreign Students in Germany

Read also

Studia Medyczne w Niemczech Studia medyczne w Niemczech to wiele barier i wyzwań, ale także niesamowita szansą na przyszłość. Zawód lekarza to praca, która zawiera dużo odpowiedzialności, w których trzeba postępować odpowiedzialnie. Dlatego istnieją specjalne ograniczenia w przyjęciach i specjalne reguły podczas studiów. ...
Dlaczego Studia w Niemczech Niemieckie uniwersytety mają bardzo dobrą sieć powiązań z uniwersytetami na całym świecie. Co roku tysiące studentów ma możliwość wyjazdu za granicę i spędzenia trochę czasu w innym kraju, studiując i mieszkając. Tak samo powinno to wyglądać dla studentów z zagranicy. Z tego powodu niemieckie uniwer...
Jak Studiować w Niemczech Programy i proces studiów uniwersyteckich mogą różnić się w poszczególnych krajach. Dlatego też przedstawiamy krótki opis kierunków, egzaminów i struktur czasowych. Po otrzymaniu wyczekiwanego miejsca na uniwersytecie w Niemczech nadchodzi moment organizacji chaosu związanego z nowymi strukturami...
Jak Aplikować na Uczelnię Niemiecką? Decyzja aby studiować w Niemczech jest bardzo dobrą, ponieważ czas spędzony za granicą może przynieść wiele pozytywnych przeżyć i wspomnień. Ale przede wszystkim jest konieczne, aby uzyskać miejsce na ulubionym uniwersytecie w Niemczech. Miejsca na niemieckich uczelniach są bardzo rzadkie i nie ma z...
Wskazówki Zarządzania Czasem dla Studiów w Niemczech Planowanie semestru lub dyplomu za granicą wymaga sporo pracy. Jest wiele pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi i najróżniejsze sprawy, które należy rozważyć. Począwszy od wniosku na uczelnię,ubezpieczenie zdrowotne i mieszkanie. Aby poradzić sobie ze wszystkim dobrze jest mieć szczegółowy plan ...
Studia Inżynierskie w Niemczech Inżynieria jest bardzo ciekawy program studiów a absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Główne kierunki w tym zakresie to budowy silnika, elektryka, informatyka, inżynieria przemysłowa, budownictwo i architektura.. Tak różne, jak kierunki są obszary, w których absolwenci mogą znaleźć później prac...