Studia Medyczne w Niemczech

Studia medyczne w Niemczech to wiele barier i wyzwań, ale także niesamowita szansą na przyszłość.

Studia w NiemczechZawód lekarza to praca, która zawiera dużo odpowiedzialności, w których trzeba postępować odpowiedzialnie. Dlatego istnieją specjalne ograniczenia w przyjęciach i specjalne reguły podczas studiów.

Studia medyczne w Niemczech opierają się niektórych przepisach, jak na przykład Licensure Medical. Dokument ten mówi, że “podstawowa wiedza, umiejętności i możliwości wszystkich przedmiotów”, które są niezbędne do szerokiego leczenia medycznego wszystkich Niemców muszą być nauczane.

Zgodnie z tym dokumentem wymogiem wstępnym do programu studiów medycznych jest matura lub porównywalny stopień z innych krajów. Ponadto, istnieje narodowy numerus clausus, którym jest wymagana średnia ocen.

Miejsca na uczelni przydzielane są studentom  z wystarczającą oceną maturalną określoną w “Stiftung für Hochschulzulassung”.

Oprócz średniej jest trzeci niezbędny wymóg, aby uzyskać miejsce na studiach medycznych. Test dla studiów medycznych potocznie zwany “Medizinertest” jest wymagany przez niektóre uczelnie. W teście tym badana jest wiedza, doświadczenie i ogólna zdolność przyswajania wiedzy. Test musi zostać zaliczony w miejscu wskazanym przez uczelnię.

Same studia trwają minimum 12 semestrów i trzy miesiące (semestr w Niemczech trwa pół roku) i są podzielone na dwie części. Część przedkliniczną i kliniczną. Pierwsza część daje niezbędną wiedzę i podstawy teoretyczne. Druga część ma skupić się na zastosowaniu praktycznym. Druga część zawiera również jeden rok stażu, co umożliwia zapoznanie się ze stresującym życiem w szpitalu.

Niezbędne są także doświadczenia praktyczne w części pierwszej np. krótkie praktyki szpitalne lub pielęgniarskie.

Podczas studiów należy przejść dwa egzaminy medyczne, oba składają się z części pisemnej i ustnej – praktycznej. Aby otrzyma aplikację lekarską i stopień doktora należy także zrobi absolutorium, które trwa od jednego do dwóch semestrów pełnych studiów dziennych i może zostać zaliczone w czasie normalnych studiów.

Ze względu na podział na studia licencjackie i magisterskie istnieją miedzy nimi pewne różnice. Niektóre uczelnie nadal trzymają się starego systemu i traktują studia medyczne całościowo. Obie części zawarte są w jednym programie studiów.  Inne uczelnie dokonały podziału na licencjat i studia magisterskie. Ze stopniem licencjata można pracować w medycynie, ale nie jako lekarz. Ta zmiana jest nowością i nie jest jeszcze określone jakie zawody mogą być wykonywane ze stopniem licencjackim.

Od studentów zagranicznych wymaga się bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego. Jest to niezbędne podczas egzaminów oraz “Medizinertest”. Istnieje także możliwość studiowania kierunków medycznych w języku angielskim. Osoby z niemieckim dyplomem medycznym są o duży krok naprzód w swojej karierze medycznej.

Studia medyczne w Niemczech pozwalają na wykonywanie praktyki lekarskiej we wszystkich krajach europejskich a po odpowiedniej praktyce we wszystkich krajach świata.

Mawista.com - Health Insurance for Foreign Students in Germany

Read also

Dlaczego Studia w Niemczech Niemieckie uniwersytety mają bardzo dobrą sieć powiązań z uniwersytetami na całym świecie. Co roku tysiące studentów ma możliwość wyjazdu za granicę i spędzenia trochę czasu w innym kraju, studiując i mieszkając. Tak samo powinno to wyglądać dla studentów z zagranicy. Z tego powodu niemieckie uniwer...
Jak Studiować w Niemczech Programy i proces studiów uniwersyteckich mogą różnić się w poszczególnych krajach. Dlatego też przedstawiamy krótki opis kierunków, egzaminów i struktur czasowych. Po otrzymaniu wyczekiwanego miejsca na uniwersytecie w Niemczech nadchodzi moment organizacji chaosu związanego z nowymi strukturami...
Jak Aplikować na Uczelnię Niemiecką? Decyzja aby studiować w Niemczech jest bardzo dobrą, ponieważ czas spędzony za granicą może przynieść wiele pozytywnych przeżyć i wspomnień. Ale przede wszystkim jest konieczne, aby uzyskać miejsce na ulubionym uniwersytecie w Niemczech. Miejsca na niemieckich uczelniach są bardzo rzadkie i nie ma z...
Wskazówki Zarządzania Czasem dla Studiów w Niemczech Planowanie semestru lub dyplomu za granicą wymaga sporo pracy. Jest wiele pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi i najróżniejsze sprawy, które należy rozważyć. Począwszy od wniosku na uczelnię,ubezpieczenie zdrowotne i mieszkanie. Aby poradzić sobie ze wszystkim dobrze jest mieć szczegółowy plan ...
Studia Inżynierskie w Niemczech Inżynieria jest bardzo ciekawy program studiów a absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Główne kierunki w tym zakresie to budowy silnika, elektryka, informatyka, inżynieria przemysłowa, budownictwo i architektura.. Tak różne, jak kierunki są obszary, w których absolwenci mogą znaleźć później prac...
Zdobycie MBA w Niemczech Master of Business Administration (MBA) to jeden z najpopularniejszych programów magisterskich, wykładanych i uznawanych na całym świecie. Dlatego też MBA jest oddzielnym dyplomem. Jest ceniony za za silne powiązanie   ze sobą doświadczeń praktycznych i wiedzy teoretycznej. Zdobycie dyplomu MBA w...