Studia Inżynierskie w Niemczech

Studying Engineering in Germany as an international student

Inżynieria jest bardzo ciekawy program studiów a absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Główne kierunki w tym zakresie to budowy silnika, elektryka, informatyka, inżynieria przemysłowa, budownictwo i architektura.

Tak różne, jak kierunki są obszary, w których absolwenci mogą znaleźć później pracę. Ci, którzy są zainteresowani technologią i innymi przedmiotami technicznymi mogą korzystać z tych kierunków studiów, aby budować swoją przyszłość.

Inżynieria jest w Niemczech wykładana na uniwersytetach lub w wyższych szkołach technicznych – politechnikach. Na uniwersytecie wymagana jest matura, dla wyższych szkół technicznych – odpowiedni stopień. Dla studentów zagranicznych wystarczający jest odpowiedni poziom wykształcenia. Zainteresowanie i czasami niewielka wiedza w temacie nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki są wystarczające dla tych kierunków studiów.

Programy inżynierskie zostały zmienione wraz z wprowadzeniem systemu licencjacko – magisterskiego jak wiele innych kierunków w Niemczech. Teraz programy różnych uczelni są bardziej zbliżone do siebie. Aby znaleźć odpowiedni uniwersytet lub politechnikę należy przemyśleć kierunek przyszłej pracy jaką chce się wykonywać i praktyczną część programów. Wiedza praktyczna jest kluczowa w  tej dziedzinie. Oczekuje się od absolwentów, że będą w stanie wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną i stosować ją w praktyce. W związku z tym, konieczne jest, aby odbyć praktyki i w większości kierunków studiów jest to wymagane.

Budownictwo i architektura zajmują się głównymi problemami obecnego wieku. Przestrzeń i brak mieszkań odgrywają ważna rolę jak i problemy ekologiczne i związane z nimi odpowiednie budownictwo. Absolwenci tych kierunków mogą kształtować przyszłość jutra i zmieniać miasta przyszłości za pomocą swoich pomysłów.

W obszarze Energetyki dyskutuje się o sprawach zapewnienia dostaw energii na świecie. Jakie są możliwości efektywnego wykorzystywania energii, jej transportu i przechowywania? Jakie będą możliwości jutra? Temat ten jest przełomowy a badania zajmują większa część studiów.

Nauki informatyczne zajmują się technicznymi możliwościami nowoczesnych sposobów komunikacji i informacji. Komunikacja całkowicie zmieniła się z powodu komputera i internetu i nadal zmienia się szybko. Program studiów daje podstawową wiedzę i ważne informacje teoretyczne. Nowe programy komputerowe mogą być opracowywane i mogą być następnym krokiem w przyszłość.

Program studiów budowy silnika jest silnie reprezentowany w Niemczech przez wiele uniwersytetów i uczelni technicznych. Bez silników nasz nowoczesny przemysł nie istnieje. Innowacje są ważną częścią studiów, ale dużym znaczeniem jest także  wiedza teoretyczna. W zależności od miejsca i uczelni istnieją liczne specjalizacje. Wybierając uczelnię już robi się krok w kierunku swojej przyszłości.

Inżynieria Przemysłowa łączy wiele różnych przedmiotów. Program studiów łączy wiedzę techniczną z wiedzą komercyjna i buduje sieci powiązań pomiędzy podmiotami, które mogą być istotne dla późniejszego świata pracy.

Bez względu na wybrany kierunek i własny osobisty nacisk, programy inżynierskie zapewniają przyszłość, a absolwenci są stale poszukiwani przez różne przedsiębiorstwa.